ŻŁOBKI

  • 7.06.2017, 09:04 (aktualizacja 21.06.2017 09:07)
  • escriba
ŻŁOBKI
Rząd zapowiada zmiany w przepisach dotyczących tworzenia i działania żłobków. Celem takiego działania ma być znaczne zwiększenie liczby żłobków i tym samym ułatwienie życia zawodowego rodziców w całym kraju, również w naszym powiecie.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło szczegóły zmian, które mają na celu złagodzenie wymogów stosowanych w procesie tworzenia i prowadzenia żłobków.
Żłobek jako miejsce opieki nad dziećmi od 20 tygodnia do 3 roku życia jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla rodziców nie mających możliwości przerwania kariery zawodowej.
Poza opieką żłobki zapewniają również rozwój intelektualny dzieci poprzez zabawę.
Niestety w powiecie sierpeckim i w samym Sierpcu takich instytucji brak. Fakt ten często zmusza mieszkańców naszego powiatu decydujących się na powiększenie rodzin do przerwania rozwoju zawodowego. Wiele z tych osób po próbie powrotu nie może odnaleźć się na rynku pracy i zwiększa liczbę bezrobotnych, która na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiła w naszym powiecie 3669 osób, co stanowi stopę bezrobocia  w wysokości 19,8 %,  jak wynika z danych pozyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu.

Najważniejszymi z tych zmian jest między innymi likwidacja wymogu posiadania w żłobku osobnych sal do leżakowania, co ma zwiększyć dostępną powierzchnię, zwiększony zostanie limit dzieci na opiekuna, do tej pory wynosił on 8 dzieci na dorosłego. Minister pracy Elżbieta Rafalska zapowiada, że ministerstwo rozważa wprowadzenie limitu w wysokości od 10 do 12 osób. Ma to jednak dotyczyć dzieci bliżej wieku 3 lat. Zmiany maja dotyczyć również wymagań wobec opiekunów. Obecnie może nim być między innymi pielęgniarka lub nauczyciel wychowania przedszkolnego. Zmiany regulują, że opiekunem będzie mogła być osoba z dowolnym wykształceniem wyższym, która w programie miała zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem. Nowo zatrudniani opiekunowie będą sprawdzani, czy nie figurują w bazie Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Ministerstwo chce też, by żłobki i kluby dziecięce mogły zakładać nie tylko gminy i prywatne podmioty, ale też powiaty i województwa oraz instytucje państwowe. Zostaną wprowadzone zapisy dotyczące norm żywienia oraz preferencji przy przyjmowaniu dzieci z rodzin wielodzietnych. Zmiany te mają ułatwić zakładanie i prowadzenie żłobków i klubów dziecięcych oraz zmniejszą miesięczne koszty pobytu dziecka o ok. 35 proc. Obecnie za pobyt dziecka w żłobku rodzice płacą średnio tysiąc złotych miesięcznie. Prognozuje się, że w całym kraju przybędzie ok. 40 tys. miejsc w żłobkach już istniejących i nowo utworzonych. Zmiany te mają wejść w życie od początku 2018 roku.

Aktualnie w żłobkach w skali kraju jest około 9 % dzieci w wieku do 3 lat. Ministerstwo zapowiada, że w ciągu kolejnych dwóch lat procent ten ma wzrosnąć do 30. W celu zachęcenia do tworzenia tego typu działalności MRPiPS ogłosiło konkurs, w ramach którego będzie można otrzymać dofinansowanie nawet do 80 % kosztów projektu i przeznaczy do rozdysponowania 151 mln zł. Nowością będzie czwarty moduł skierowany do podmiotów niegminnych, w ramach którego można się ubiegać o dofinansowanie do tworzenia nowych miejsc opieki, a nie tylko jak dotychczas do funkcjonowania miejsc. Program ten skierowany będzie do gmin, osób fizycznych, osób prawnych, w tym uczelni i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w ramach czterech modułów: moduł 1 – dla gmin; moduł 2 - dla gmin, które utworzyły miejsca z udziałem programu „Maluch” oraz dla podmiotów niegminnych; moduł 3 - dla uczelni i podmiotów współpracujących z uczelniami; moduł 4 – dla podmiotów niegminnych.

Poza oczywistym faktem pożytku publicznego żłobki są świetnym pomysłem na dochodową działalność gospodarczą i tworzenie nowych miejsc pracy, co także może się przyczynić do zmniejszenia bezrobocia w naszym mieście i powiecie. Obecnie jedyną alternatywą dla mieszkańców Sierpca i okolic pozostaje wynajęcie niani, co niestety jest dość drogim rozwiązaniem, ponieważ do pensji dochodzą koszty związane z podatkiem i ubezpieczeniem. Pozostaje mieć nadzieję, że nowa regulacja prawna zachęci nasze lokalne urzędy i inwestorów prywatnych do takiej formy działalności.

escriba
Podziel się:
Oceń:
 

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe