ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA

  • 5.07.2017, 09:01
  • SK
ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA
15 radnych obecnych na sesji 28 czerwca obradowało m.in. nad udzieleniem burmistrzowi Jarosławowi Perzyńskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

W 2016 roku odbyło się 17 sesji, przekazano burmistrzowi do realizacji 101 uchwał, w tym 32 uchwały finansowe, 23 dotyczące gospodarki gruntami, 8 oświatowych oraz 47 w sprawach różnych. Jarosław Perzyński, aby wykonać uchwały oraz zadania, które należą do kompetencji burmistrza, wydał 152 zarządzenia: w sprawach finansowych 38 zarządzeń, z zakresu architektury i gospodarki gruntami 29 , 31 w sprawach oświatowych , 2 w sprawach obywatelskich , 22 organizacyjne, 7 w tematyce spraw komunalnych , 20 z zakresu inwestycji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych , 3 z zakresu zarządzania kryzysowego . W tym czasie burmistrz przyjął 256 interesantów.

 

Wydatki

Sprawozdanie z wykonania budżetu zostało przeanalizowane przez poszczególne komisje, w tym komisję rewizyjną, która tak jak Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok. Dochody były planowane na poziomie 66,5 mln złotych, zostały wykonane z nadwyżką w kwocie 66 mln 900 tys. złotych. Zaplanowana kwota wydatkowa w wysokości 71 mln zł została wydatkowana w wysokości 65 mln 600 tys. zł., w tym wydatki majątkowe, czyli inwestycje zrealizowane na kwotę 11 mln 300 tys. zł. W dziale administracji publicznej wykonanie budżetu wyniosło 5mln 369 tys. zł, z czego głównie są to wydatki zlecone na wynagrodzenia pracowników USC, wydziału działalności spraw obywatelskich , wydatki związane z obsługą Rady Miasta i urzędu miejskiego , wydatki na remonty itd. Ważną częścią budżetu miasta są wydatki na oświatę i wychowanie. Kwota w tym dziale przekroczyła17 mln zł. Prawie 20 mln złotych wydatkowano z budżetu na pomoc społeczną, czyli na placówki opiekuńczo wychowawcze, obsługę dziennego domu pomocy społecznej, wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń itd. Dzięki MOPS wypłacono prawie 25 tys. świadczeń rodzinnych oraz 3500 świadczeń alimentacyjnych oraz 522 świadczenia rodzicielskie. Wypłacono 1349 zasiłków stałych, zaś zasiłków okresowych 280. W dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska miasto w 2016 roku wydatkowało na ten cel z budżetu 4mln 734 tys. złotych. Główne koszty to utrzymanie dróg w okresie zimowym, chodniki, utrzymanie czystości i porządku, utrzymanie zieleni, zakup kwiatów i krzewów, utrzymanie i wyżywienie bezpańskich psów, opłaty związane z oświetleniem ulic miejskich. Ponad 2mln złotych zostało przekazane do działu kultury i dziedzictwa narodowego Do najważniejszych inwestycji w 20016 roku należała budowa ulic: Narutowicza na kwotę 4mln 800 tys. zł,  Armii Ludowej za 488 tys. zł, przebudowa ul. Kasztelańskiej, budowa ulic Dąbrowskiego, Kołłątaja, Matejki, ul. Powstańców z kanalizacją deszczową, ulicy przy Stadionie, chodnika na ulicach Bema, Wiosny Ludów, Nałkowskiej oraz budowa parkingów i oświetlenia ulicznego. W minionym roku przebudowano budynek Przedszkola nr 3, przeprowadzono prace remontowe w Szkołach Podstawowych nr 2 i nr 3. Dodatkowo z budżetu wydatkowano na monitoring miejski, skayte park, podwórko Nivea

 

Zadłużenie

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2016 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na inwestycje miejskie wyniosło 4mln 800 tys. złotych. Największą kwotę zadłużenia stanowią środki finansowe związane z budową CKiSz-u. Zadłużenie miasta w porównaniu do 2015 roku zmniejszyło się o kwotę 1mln 100 tys. złotych. Obecnie stanowi 8% dochodów miasta. Na podstawie raportów i innych danych miasto gmina Sierpc znalazło się w czołówce gmin z najniższym zadłużeniem.

 

Absolutorium 

Komisja rewizyjna wyraziła pozytywną opinię w związku z wykonaniem budżetu i wniosła o udzielenie burmistrzowi absolutorium, co radni miejscy jednogłośnie uczynili. Również Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie orzekła 8 czerwca 2017 roku, że opiniuje pozytywnie wniosek komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Sierpcu w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Sierpca za rok 2016.

-Chciałbym Państwu serdecznie podziękować za możliwość współpracy w 2016 roku. Mam nadzieję, to absolutorium jest wynikiem naszych wspólnych prac, nie tylko burmistrza, ale i elastyczności Rady. Liczę na taką samą, dobrą współpracę w 2017 roku, żebyśmy mogli przygotować kolejne ciekawe dla mieszkańców projekty. Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję- powiedział Jarosław Perzyński, burmistrz Sierpca.

SK
Podziel się:
Oceń:
 

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu SIERPC24 z siedzibą w Sierpcu jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe