Albo teraz, albo nigdy

  • 31.10.2017, 09:05 (aktualizacja 08.11.2017 09:07)
  • SK
Albo teraz, albo nigdy
Burmistrz Sierpca, przedstawiciel Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie oraz reprezentant biura projektowego Mosty Katowice spotkali się z mieszkańcami miasta i gminy, by omówić dwa warianty budowy obwodnicy. Jedno jest pewne, jeśli do końca 2019 roku/początku 2020 nie dojdzie do akceptacji jednego z wariantów, pieniądze na ten cel przepadną.

Konsultacje odbyły się z inicjatywy projektanta obwodnicy Mosty Katowice. Na mocy porozumienia z 2015 roku całość kosztów związanych z pracami nad projektem przejął Urząd Marszałkowski. Zgodnie z zawartym porozumieniem miasto w przypadku budowy przekaże nieodpłatnie marszałkowi grunty pod tę inwestycję. W 2016 roku odbył się przetarg, wygrany przez Mosty Katowice. Dalszym etapem były konsultacje dwóch wariantów budowy. Od tego czasu trwały prace, złożono kartę informacyjną do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, która obecnie jest rozpatrywana pod kątem konieczności przeprowadzenia badań środowiskowych.

Przedstawiciel projektanta przybliżył koncepcję projektu na poszczególnych etapach oraz procedury administracyjne. Projekt budowy obejmuje odcinek od ul. Płockiej, czyli od południowego wlotu drogi wojewódzkiej 560 do drogi krajowej nr 10. Jest to fragment południowo- wschodni obwodnicy. Na dzień dzisiejszy firma jest na etapie koncepcyjnym, w ramach którego uzyskuje decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. Głównym rozstrzygnięciem, które zamyka proces administracyjny, jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Sama inwestycja często przebiega przez tereny prywatne, co wiąże się z wypłatą odszkodowań i przejęciem gruntów. Na chwilę obecną, w ramach kompleksowego przygotowania projektu, przeprojektowywane są wszystkie sieci uzbrojenia terenu, które pozostają w kolizji z tą drogą. Projektowane są również systemy oświetlenia, odwodnienia, przebudowywany jest  układ dróg dojazdowych. Inwestycja ma przebieg dwuwariantowy drogi między ul. Płocką, czyli istniejącym śladem drogi wojewódzkiej nr 560 i drogi krajowej nr 10. Wstępne przyjęcie korytarza uwzględnia akt zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym oparto się przy projekcie na funkcjonujących dokumentach. Pociągnęło to za sobą wymagane zaprojektowanie przejścia przez rzekę Sierpnicę obiektem mostowym, przekroczenie linii kolejowej, dodatkowo po rozmowach z władzami miasta droga będzie wyposażona w ciągi piesze i rowerowe. 90% odcinka projektowanej trasy należy do terenu miasta Sierpc, pozostałe 10% to teren gminy. Projektowane są dwa typy dróg dojazdowych, drogi prowadzące ruch terenu przyległego, drugi ma za zadanie połączenie terenów zagospodarowanych, czyli wprost dojazdy do posesji.

Warianty

Wariant 1 jest wariantem preferowanym. Przebieg na odcinku południowym, czyli do ul. Mickiewicza odbiega od studium zagospodarowania. Jednakże dzięki takiemu przyjęciu korytarza drogi można uniknąć kolizji z zabudowaniami. Docelowo główny ciąg komunikacyjny będzie skierowany na wschód i połączony za pomocą ronda z istniejącym przebiegiem drogi nr 560. Omija cały układ zabudowy ul. Sikorskiego, łukiem przechodzi w korytarz równoległy do ulicy nr 560 i poprzez wiadukt kolejowy przechodzi na stronę północną. Dalej przechodzi przez tereny niezabudowane, rolnicze, po czym po stronie wschodniej przecina ulicę Białobłocką, przechodzi przez teren ogródków działkowych w rejonie ulicy Mickiewicza, gdzie przecina się z ulicą Borkowską skrzyżowaniem. Na dalszym odcinku poruszając się równolegle do ulicy Borkowskiej, przecinając rzekę, kończy się skrzyżowaniem w formie ronda z drogą nr 10.

Wariant 2, w części południowej jest zgodny ze studium uwarunkowań, w części północnej z miejscowym planem zagospodarowania. Ten korytarz przecina ulicę Władysława Sikorskiego, i wymusza przejście przez tereny zabudowane z jednej strony wzdłuż drogi 560, zaś z drugiej w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości. Tak przyjęty wariant spowoduje zlikwidowanie ciągłości ul. Sikorskiego i budowę skrzyżowania W dalszym ciągu korytarza zmiana następuje w momencie przekroczenia linii kolejowej, która miałaby przebiegać w poziomie szyn przejazdem kolejowym. Dalej w kierunku północnym obwodnica idzie korytarzem równoległym do wariantu pierwszego, jednakże bliżej zabudowań. Na odcinku kilkuset metrów przed ul. Mickiewicza, przed skrzyżowaniem w formie ronda również wpisujemy się w ślad odcinka północnego. Wariant ten zlokalizowany jest bliżej miasta. W obrębie korytarza tej inwestycji wymagana jest rozbiórka kilku budynków mieszkalnych. W zakresie wariantu pierwszego jest to zabudowa znajdująca się najbliżej skrzyżowania z ulicą Borkowską. Natomiast w zakresie wariantu 2 są to zabudowania przy ul. Płockiej na granicy miasta.

Kwestie formalne

Umowa obejmuje zakończenie wszystkich prac związanych z etapem zarówno projektowym, jak i decyzyjnym do końca 2018 roku. Na przełomie roku 2018/ 2019 przewidywany jest przetarg na wyłonienie wykonawcy, po czym zamawiający będzie realizował budowę. Przedstawiony harmonogram oczywiście uzależniony jest od wielu czynników, czyli czasu wymaganego na przeprowadzenie procedur administracyjnych, środków na dofinansowanie oraz środków własnych. Na chwilę obecną środki, jakie zadeklarował marszałek, zostały wpisane do regionalnego planu operacyjnego i powinny być uruchomione najpóźniej w 2020 roku. Jeśli do tego czasu projekt nie uzyska akceptacji, wówczas te środki zostaną przeznaczone na inne cele.

Są tylko dwa warianty biegu obwodnicy, dlatego że wymagają tego względy statystyczne i formalne. Celem jest przyjęcie przez mieszkańców wariantu nr 1 i przeanalizowanie. Decyzja środowiskowa zostanie wydana na jeden konkretny wariant przebiegu tej drogi i podana do publicznej wiadomości. Każdemu, kto nie zgodzi się z wydaną decyzją, przysługuje tryb odwoławczy. Korespondencja zawierająca sugestie i zastrzeżenia do przygotowywanego projektu powinna być kierowana do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Trzeba mieć na uwadze, że inwestycje drogowe należą do inwestycji celu publicznego, czyli w pierwszej kolejności brany jest pod uwagę interes ogółu, co nie wyklucza oczywiście brania pod uwagę interesu jednostki. Zanim wniosek ostateczny trafi do wojewody, zarówno w mieście Sierpc, jak i w gminie projekt zostanie złożony do zaopiniowania. Biuro projektowe jest otwarte na sugestie mieszkańców.

SK

Zdjęcia (2)

Podziel się:
Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu SIERPC24 z siedzibą w Sierpcu jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe