ROK INWESTYCJI I EFEKTYWNEJ PRACY

  • 8.03.2017, 09:01 (aktualizacja 16.03.2017 09:06)
  • Sylwia K.
ROK INWESTYCJI I EFEKTYWNEJ PRACY
Rok 2016 dla gminy Gozdowo był rokiem intensywnej i efektywnej pracy. Zrealizowano szereg inwestycji i rozpoczęto kolejne. Na większość przeprowadzonych prac pozyskano fundusze zewnętrzne. Obecnie Gozdowo postrzegane jest jako dynamicznie rozwijająca się gmina na terenie powiatu sierpeckiego.

W minionym roku władze gminy skutecznie aplikowały o środki finansowe w ramach programu PROW oraz wdrażane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urząd Wojewódzki oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Inwestycje 2016

Najważniejszym celem dla gminy jest modernizacja gminnej infrastruktury drogowej. Przebudowano szereg dróg gminnych, tj. Miodusy-Cetlin-Reczewo (pierwszy etap 750mb), Broniszewice-Bonisław (850mb), Ostrowy-Wilkowo (670mb), w miejscowości Kolczyn (650mb), w Czachowie (750mb) oraz ulice: Leśna i Parkowa w Gozdowie, jak również zjazd z ulicy Szlacheckiej w Rempinie. Powstało wiele nowych chodników. Na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Sierpcu dokonano modernizacji i przebudowy dróg powiatowych, miała miejsce budowa mostu w Gołocinie łączącego gminy Gozdowo i Zawidz. Łaczny koszt zrealizowanych inwestycji wspólnie z powiatem wyniósł 1,25 mln złotych, a udział środków własnych gminy to 400 tys. złotych.

W ubiegłym roku rozpoczęto dwie kluczowe inwestycje polegające na budowie świetlicy wiejskiej w Rękawczynie i przebudowie istniejącej już świetlicy w Rycharcicach. Proces budowy w Rekawczynie rozpoczął się już w 2014 roku. Zakupiono wówczas grunt, opracowano koncepcje zagospodarowania terenu, sporządzono dokumentację techniczną. Prace budowlane świetlicy wiejskiej o powierzchni użytkowej ok. 95m rozpoczęły się w grudniu 2016 roku, zaś planowane oddanie budynku do użytku ustalona na lipiec bieżącego roku. W planach wokół świetlicy powstaną miejsca parkingowe, chodnik, palenisko i stoły z ławkami. Dla najmłodszych powstanie plac zabaw wyposażony w urządzenia do gier i zabaw na świeżym powietrzu. Całość zostanie ogrodzona, a nieopodal powstaną: boisko wielofunkcyjne, boisko do siatkówki plażowej oraz trybuny. Plany rozbudowy świetlicy w Rycharcicach obejmują rozszerzenie jej funkcji użytkowych poprzez ocieplenie, wydzielenie dodatkowych pomieszczeń na toalety i szatnię, remont kuchni, wykonanie instalacji kanalizacyjnej i grzewczej, jak również wykończenie, wyposażenie oraz uzupełnienie jej o nowe elementy. Oddanie inwestycji zaplanowano na maj 2017 roku. Łącznie koszt budowy i przebudowy świetlic wyniesie blisko 527 tys.złotych. Wszystkie świetlice wiejskie na terenie gminy są ciągle doposażane w sprzęty RTV i AGD.

W gminie Gozdowo kładzie się duży nacisk na atrakcyjne kształtowanie przestrzeni publicznej. Pięknie zagospodarowanym terenem cieszą się już mieszkańcy Zbójna. Mają do dyspozycji drewnianą altanę ze stołem i ławkami, dla dzieci urządzono plac zabaw. Zlokalizowano na terenie grillownik i krąg paleniskowy otoczony ławeczkami. Całość kompleksu oświetlono, wokół nasadzono drzewa. Koszt zadania wyniósł 57,7 tys. złotych. Zmodernizowany został również plac zabaw w Kowalewie Podbornym. Natomiast w Bronoszewicach teren placu zabaw ogrodzono, a wokół boiska trawiastego zamontowano piłkochwyty. W pobliżu terenu rekreacyjnego na osiedlu mieszkaniowym w Rempinie powstało boisko do piłki nożnej, które ogrodzono piłkochwytami. W Lelicach  przy placu zabaw zamontowane zostały urządzenia siłowni zewnętrznych dla dorosłych, zaś przy boisku sportowym znajdującym się przy lesie powstały trybuny i wiaty stadionowe. Dwa nowe tereny rekreacyjne utworzono w Gozdowie. W latach 2015-2016 został zagospodarowany teren przy ul. Jana Pawła II w pobliżu Publicznego Gimnazjum. Natomiast nowym, zielonym terenem rekreacyjno-wypoczynkowym cieszą się mieszkańcy osiedla domków jednorodzinnych. Teren ten, nazwany przez nich „Dąbkami”, zajmuje powierzchnię ok.1 ha i jest częściowo zadrzewiony. Oba kompleksy są ogólnodostępnymi i bezpiecznymi miejscami, które chętnie odwiedzają osoby w każdym wieku.

 

Ochrona środowiska

Popularyzacja  ochrony środowiska na terenie gminy Gozdowo opiera się na aktywnych działaniach zmierzających do ograniczenia zanieczyszczenia wód, gleb i powietrza. W 2016 roku zrealizowano termomodernizację budynków Urzędu Gminy oraz Publicznego Przedszkola w Gozdowie. Koszt termomodernizacji Urzędu Gminy wyniósł 344 tys. zł. Dodatkowo wykonane zostały: modernizacja parkingu dla autobusów, remont chodników prowadzących do budynku oraz wejście do niego, w celu udogodnienia korzystania z obiektu osobom niepełnosprawnym.  Ponadto zrealizowano dwa zadania z zakresu edukacji ekologicznej. Pierwsze polegało na kontynuacji ścieżki edukacyjno-przyrodniczej przy Publicznym Gimnazjum w Gozdowie. Natomiast w ramach drugiego zadania zorganizowano konkurs ekologiczny „EKO OZDOBA ŚWIĄTECZNA 2016” w 6 placówkach oświatowych na terenie gminy. Koszt zadań edukacyjnych wyniósł 32,4 tys. zł, a pozyskana dotacja w wysokości 90% kosztów kwalifikowalnych wyniosła 29,2 tys. zł. Łącznie z WFOŚiGW w 2016 roku gmina pozyskała 352,2 tys. złotych.

 

Współpraca

Dzięki współpracy z innymi jednostkami i podmiotami gmina Gozdowo może realizować szereg przedsięwzięć, których celem jest zaktywizowanie mieszkańców gminy do propagowania i podejmowania inicjatyw lokalnych oraz zainteresowania życiem regionu. W minionym roku, dzięki owocnej współpracy ze Starostwem Powiatowym w Sierpcu, gmina otrzymała w drodze darowizny nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa. Są to drogi znajdujące się na tzw. „starym osiedlu” w miejscowości Gozdowo. Wartość darowizny wynosi 1,8 mln zł. W minionym roku bardzo aktywnie przebiegała współpraca gminy Gozdowo z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy. Jednostka z Gozdowa otrzymała średni samochód bojowy marki Renault zakupiony ze środków gminy Gozdowo, a jednostce z Kowalewa Podbornego przekazany został lekki samochód marki Gazela, którym dotychczas dysponowali strażacy z Gozdowa. Tym samym nastąpiło podniesienie zdolności operacyjno-bojowych oraz poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Koszt samochodu średniego wyniósł 78,6 tys. zł. Ochotnicze Straże zostały wyposażone w sprzęty specjalistyczne przekazane przez gminę Gozdowo. W ubiegłym roku na działania prewencyjne wszystkich jednostek OSP przekazano z budżetu gminy kwotę w wysokości 288 tys. zł.

 

Oświata i opieka społeczna

Corocznie gminni prymusi otrzymują stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce oraz zaangażowanie w działalność szkolną i pozaszkolną. Ponadto uczniowie korzystają ze stypendium o charakterze socjalnym, otrzymują dofinansowanie wyjazdów na tzw. zieloną szkołę i wycieczki edukacyjne. W ramach pomocy dzieciom przyznawane są zasiłki na zakup podręczników i przyborów niezbędnych do nauki.

Uczniowie mają zapewniony dowóz do szkół na terenie gminy. We wszystkich placówkach szkolnych prowadzone jest dożywianie. Posiłki dla najuboższych są w pełni finansowane ze środków GOPS. W Publicznym Przedszkolu dzieciom zapewnione jest całodzienne wyżywienie. Uczniowie mają zagwarantowany bezpłatny przejazd na pływalnię i dofinansowany wstęp. W ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” z pomocy na kwotę 8,3 tys. zł. skorzystało 9 uczniów.  Ponadto od dwóch lat gmina otrzymuje dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. W ubiegłym roku dotacja wyniosła 45,7 tys. zł. Dzięki dotacji uczniowie z klas I, II, i IV Szkoły Podstawowej oraz z klasy I Gimnazjum korzystają z bezpłatnych podręczników i ćwiczeń. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od kwietnia 2016r. rozpatruje wnioski w ramach rządowego programu Rodzina 500+. Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka. Do GOPSU-u w minionym roku wpłynęło 541 wniosków, a z programu skorzystało 847 dzieci. Łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 3,62 mln zł. Cały czas prowadzona jest akcja dostarczania żywności dla najbardziej potrzebujących mieszkańców, raz w miesiącu otrzymują oni paczki z artykułami spożywczymi i dodatkowo jabłka. Akcja przeprowadzana jest w porozumieniu z Bankiem Żywności w Płocku. W minionym roku dostarczonych zostało 5 200 sztuk paczek.

Sylwia K.

Zdjęcia (2)

Podziel się:
Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu SIERPC24 z siedzibą w Sierpcu jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe