Akademia Studiów Podyplomowych

Katowice 40-203
al. Roździeńskiego 91

Akademia Studiów Podyplomowych w Katowicach oferuje absolwentom studiów wyższych popularne kierunki takie jak: plastyka i historia sztuki, podstawy przedsiębiorczości, wychowanie do życia w rodzinie, logopedia, neurologopedia, oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością, resocjalizacja i socjoterapia, rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem aspergera oraz innymi, surdopedagogika i tyflopedagogika, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej, controlling w przedsiębiorstwie, przedsiębiorczość i zarządzanie firmą, czy kierunek bezpieczeństwo i higiena pracy.


Akademia Studiów Podyplomowych