KMR Consulting Bezpieczeństwo Wybuchowe

Ożarów Mazowiecki 05-850
Jutrzenki 14

Dokumentacja ATEX zawiera między innymi Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW), który opracowujemy zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki. Oprócz ekspertyz związanych z bezpieczeństwem w zakładach pracy oferujemy także systemy detekcji gazów toksycznych. Kluczowym elementem tego rodzaju urządzeń jest sensor elektrochemiczny, półprzewodnikowy, katalityczny lub na podczerwień. Dzięki dokładnym pomiarom mamy możliwość oceny skuteczności działania wentylacji w analizowanym obiekcie.


KMR Consulting Bezpieczeństwo Wybuchowe