Pracownik Biurowy

Zapraszamy uczestników do projektu współfinansowanego ze Społecznego Funduszu Europejskiego w Sierpcu.
Prowadzimy szkolenie i 3-miesięczny staż na Pracownika biurowego.

Uczestnik projektu nie ponosi żadnych kosztów.

W ramach projektu uczestnikom przysługuje:
- stypendium szkoleniowe - 542,61 zł netto,
- stypendium stażowe -1017,40 zł netto za każdy stażowy miesiąc,
- materiały i pomoce dydaktyczne,
- catering podczas zajęć grupowych,
- ubezpieczenie NNW oraz odprowadzane składki do ZUS,
- udział w bezpłatnym egzaminie po szkoleniu.

Oferta jest skierowana do osób:

• osoba w wieku pow. 18 r.ż.

• kobieta/mężczyzna,

• osoba bierna zawodowo (tzn. nie pracuje i nie jest zarejestrowana w UP).

• osoba zarejestrowana w Urzędzie Pracy (III profil pomocy)

• osoby niepełnosprawne (ksero orzeczenia o niepełnosprawności).

• osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

osoba zamieszkująca woj. mazowieckie (gminy: Sierpc, Mochowo, Rościszewo, Szczutowo, Zawidz)

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na email: [email protected] oraz kontakt telefoniczny 733-899-650

0,00