Absolutorium i „odcięcie ryja od koryta”

  • 20.06.2018, 08:41 (aktualizacja 27.06.2018 08:45)
  • SK
Absolutorium i „odcięcie ryja od koryta”
Radni gminy Szczutowo i sołtysi spotkali się 18 czerwca na XLI Sesji Rady Gminy, która to była sesją absolutoryjną. Tuż przed podjęciem obrad głos zabrali zaproszeni goście, tj. Rafał Wiśniewski, dyrektor sierpeckiego szpitala oraz Artur Obrębski, dyrektor ZDP w Sierpcu.

Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu został zaproszony na sesję w związku ze złożoną przezeń prośbą do wójta i przewodniczącego Rady Gminy o udzielenie szpitalowi wsparcia finansowego. Dyrektor podziękował za wsparcie udzielone w latach ubiegłych oraz poinformował, na jakie cele w szpitalu zostały te środki przeznaczone. Dodatkowo poprosił o wsparcie również w tym roku, dodał, że 5 procent przekazanych środków wróci do mieszkańców gminy w postaci nieodpłatnych badań laboratoryjnych. 
Obecny na sesji radny powiatowy Juliusz Gorzkoś także wypowiedział się na temat szpitala i jego sytuacji finansowej, powtarzając to samo, co mówi od kilku miesięcy na sesjach Rady Powiatu. 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych przedstawił w skrócie radnym i obecnym sołtysom podsumowanie najważniejszych inwestycji drogowych przeprowadzonych na terenie gminy od 2014 roku do chwili obecnej. W 2014 roku gmina wraz z powiatem na inwestycje drogowe na terenie gminy Szczutowo wydatkowała kwotę 719 tys. złotych, w 2015 roku kwotę 354 tys. złotych, w 2016 roku 535tys. złotych, w 2018 roku 1 mln 34 tys. złotych. Obecni sołtysi pytali dyrektora, kiedy zostaną przeprowadzone roboty drogowe na terenie ich wiosek. Uważają, że ich drogi są w tragicznym stanie i wymagają napraw lub budowy. W temacie inwestycji drogowych zabrał głos radny Gorzkoś (były przewodniczący Rady Powiatu Sierpeckiego, były wicestarosta i wieloletni radny powiatowy), który chciał, ażeby podczas dyskusji na ten temat przeprowadzić pewien proces myślowy wraz z dyrektorem ZPD. Zaczął od pytania, kto decyduje o pozyskanym z drogi wojewódzkiej destrukcie. Dyrektor odpowiedział, że jest to własność dróg wojewódzkich, które to decydują o jego dalszym przeznaczeniu. Zarząd Powiatowy Dróg w Sierpcu kieruje pisma do Zarządu Dróg Wojewódzkich o przekazanie tego destruktu na potrzeby terenu powiatu sierpeckiego, ale jak się okazuje, jego pozyskanie nie jest takie łatwe. Jeśli powiat sierpecki otrzyma ten destrukt, to wówczas sam decyduje, na jaką drogę zostanie on przekazany i jest przy tym zobligowany, żeby się z tego rozliczyć. 

Obrady
Głównymi punktami porządku obrad było zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2017, odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz głosowanie nad udzieleniem absolutorium wójtowi gminy za rok 2017. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię do przedstawionego wniosku Komisji Rewizyjnej Gminy Szczutowo w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Twardowskiemu - wójtowi. Radni gminy jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz udzielili absolutorium wójtowi. 
-„Chciałem bardzo serdecznie podziękować Radzie, Dziękuję też za dobrą współpracę. Dziękuję bardzo”- powiedział Andrzej Twardowski.
Ponadto jednym z punktów obrad było podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w Słupi. Obecni na sesji byli dotychczasowi dzierżawcy, którym zależało, żeby kontynuować umowę dzierżawy z gminą. Po wygaśnięciu 1 maja umowy dzierżawy gmina jako właściciel musi dokonać formalnego przejęcia we władanie. Na terenie dzierżawionym są obecnie trwałe naniesienia w postaci np. latarni, ogrodzenia, bramy. Poza tym znajdowały się na tym terenie również ruchomości: łodzie oraz inny sprzęt, ze względu na obecność których nie można było dokonać przejęcia we władanie gminy zgodnie z tym, co określa umowa. W głosowaniu radni jednogłośnie nie wyrazili zgody na dalsze wydzierżawienia nieruchomości w Słupi.

Wynagrodzenie wójta
Jednym z końcowych punktów porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta. Zgodnie z jej treścią Andrzejowi Twardowskiemu przyznano wynagrodzenie w wysokości: zasadnicze 4700 złotych, plus dodatek funkcyjny 1900 złotych, dodatek specjalny w kwocie wynoszącej 31 procent łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. 2046 złotych, oraz dodatek za staż pracy w wysokości 20 procent wynagrodzenia zasadniczego. Razem wynagrodzenie miesięczne wójta wynosi 9586 złotych brutto. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę.

Wolne wnioski
Radny Gorzkoś nie omieszkał również w tym punkcie obrad zabrać głos i opowiedzieć w skrócie o swoich decyzjach i sytuacji, jaka miała miejsce, kiedy on był w zarządzie powiatu, o powodach, dla których zrezygnował z bycia wicestarostą oraz o fakcie, że odszedł z klubu PLS. Poza tematem dotyczącym sytuacji finansowej szpitala, pozostała treść wypowiedziana przez radnego Gorzkosia nijak miała się do porządku obrad XLI sesji Rady Gminy Szczutowo. Nagle nawiązał do zbliżających się wyborów. Oznajmił, że nie będzie kandydować na stanowisko wójta gminy Szczutowo, ale dodał też, że w obecnej chwili ( zaistniałej sytuacji) musi jednak startować w zbliżających się wyborach, jednakże nie uczyni tego z ramienia żadnej partii. Poinformował również, że zamierza na terenie powiatu stworzyć komitet obywatelski z różnymi ludźmi, ewentualnie stowarzyszenie, które postara się, cyt.: „przeprowadzić operację”, a dokładnie cytując: „odcięcie ryja od koryta”. Na koniec dodał, że będzie/ będą wystawiać tylko kandydatów do powiatu, ponieważ tam trzeba, ponownie cytując, „naprawić to zło, które promieniuje na gminy”.  
Redakcja w związku z dość ostrą wypowiedzią pana Gorzkosia zamierza dotrzeć do radnego w celu uzyskania wyczerpującej informacji, kto, Jego zdaniem, ma „ryj”, i od którego „koryta” należy ów „ryj” oderwać.

SK

Zdjęcia (4)

Podziel się:
Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu SIERPC24 z siedzibą w Sierpcu jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe