Spotkanie Noworoczne Starostwa Powiatowego [WIDEO]

  • 27.02.2019, 09:16 (aktualizacja 27.02.2019, 09:20)
  • MaK
Spotkanie Noworoczne Starostwa Powiatowego [WIDEO] fot. Starostwo Powiatowe
.

Zarząd powiatu sierpeckiego zorganizował w piątek  (22 lutego) noworoczne spotkanie starosty Mariusza Turalskiego z przedstawicielami regionalnego biznesu, na którym podsumowano ubiegły rok. W spotkaniu uczestniczyli m.in. wicemarszałek Senatu RP pan Adam Bielan, poseł Waldemar Olejniczak, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Artur Czapliński,  kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Płocku  Marlena Mazurska, wicestarosta powiatu Jarosław Ocicki, radni, a także burmistrz Jarosław Perzyński oraz przedsiębiorcy, a także wójtowie, dyrektorzy i kierownicy jednostek podległych powiatowi. W sumie w uroczystości wzięło udział około 400 osób.

Wystąpienia
Na wstępie głos zabrał starosta Mariusz Turalski, który podziękował wszystkim zgromadzonym za otwartość, współpracę, wspieranie działań nowych władz powiatu w pierwszych miesiącach od  ich wyboru i powołania. Starosta podkreślił również wagę współpracy z naszymi parlamentarzystami, przedstawicielami instytucji rządowych i samorządowych. Ostatnie trzy miesiące to okres bardzo wytężonej pracy zarządu, starostów i Rady Powiatu. Pan Turalski wspomniał m.in. o zwiększeniu środków na działalność organizacji pozarządowych do 100 tys. złotych. Drugą ważną kwestią było podniesienie zarobków pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy. Do zrealizowania czekają kolejne deklaracje wyborcze, w tym przywrócenie świetlic w placówkach oświatowych. Jednym z priorytetów nowych władz powiatu będzie właśnie oświata, w tym zaplecze dydaktyczne, sportowe i komunikacyjne. Mariusz Turalski wspomniał także o ogromnym zaangażowaniu posła Waldemara Olejniczaka w prace nad rozwojem powiatu. Starosta poinformował, że przy współpracy z wicestarostą Jarosławem Ocickim oraz całą Radą Powiatu postarają się do końca bieżącego roku sprowadzić do sierpeckiego szpitala tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny oraz karetkę przyszpitalną. I to bez udziału środków SPZZOZ w Sierpcu. W wystąpieniu podkreślił także ogromną wagę współpracy z wójtami i burmistrzem nad możliwie największym zredukowaniem stopy bezrobocia. Ważnym osiągnięciem nowych władz powiatu było pozyskanie środków zewnętrznych w kwocie 72 tys. zł na działalność domu dziennego Senior+ funkcjonującego w ramach Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.
Następnie głos zabrał wicemarszałek Senatu obecnej kadencji pan Adam Bielan, który nie szczędził słów zachwytu nad rozmachem wydarzenia. Zadeklarował jednocześnie chęć współpracy z władzami samorządowymi wszystkich szczebli. Na zakończenie podziękował za zaproszenie na uroczystość.
Z kolei poseł Waldemar Olejniczak podziękował wszystkim zgromadzonym za pracę, jaką wykonali w minionym roku. Podkreślił jednak, że bieżący rok to także rok wielkich wyzwań. Pan poseł wyraził nadzieję, że nowo wybrani radni, wraz z dynamicznymi starostą oraz wicestarostą włączą się do współpracy z władzami oraz lokalną społecznością, co na pewno przyniesie wymierne efekty.
Jako kolejni głos zabrali Artur Czapliński – radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Marlena Mazurska – kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Płocku. Złożyli oni wszystkim zgromadzonym życzenia powodzenia w nadchodzącym roku i zadeklarowali chęć współpracy z władzami powiatu.

Zasłużeni
Po krótkim, aczkolwiek stojącym na bardzo wysokim poziomie występie wokalnym zespołu muzycznego Rytm z Zespołu Szkół nr 2 przyszedł czas na wręczenie szczególnych wyróżnień, a mianowicie tytułów: „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego”. W tym roku przyznano cztery takie tytuły. Wszystkie laudacje zostały odczytane przez prowadzącego uroczystość Zbigniewa Czajkowskiego

Mirosława Sawicka
Wniosek o przyznanie tytułu złożył  obecny starosta Mariusz Turalski.
„Mirosława Sawicka jest pielęgniarką – pracownicą SPZZOZ w Sierpcu z 40-letnim stażem pracy. Zaangażowaną i bardzo sumiennie wykonującą swoje obowiązki. Cieszy się poważaniem i uznaniem pacjentów i współpracowników. Od 2010 r. pełni funkcję przewodniczącej Komisji Zakładowej przy SPZZOZ w Sierpcu i członka Rady Oddziału w Sierpcu – Region Płocki NSZZ „Solidarność”. Jest też członkiem Prezydium Sekcji Służby Zdrowia Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”, gdzie zabiega o poprawę kondycji finansowej opieki zdrowotnej na szczeblu krajowym, regionalnym i powiatowym, a także o lepsze warunki zatrudnienia. Od wielu lat bardzo aktywnie działa na rzecz zapewnienia pracownikom szpitala godziwych warunków pracy i płacy. Wielokrotnie prowadziła rozmowy i negocjacje z dyrekcją szpitala i władzami samorządowymi, rozwiązując problemy pracownicze i związkowe. Zaangażowała się w poznanie sytuacji finansowej, medycznej i sprzętowej SPZZOZ w Sierpcu i próby jego ratowania z powodu wielomilionowego zadłużenia. Wielokrotnie zabiegała o poparcie dla sierpeckiego szpitala u posłów na Sejm RP, wojewody mazowieckiego, ministra zdrowia. Łagodziła napięcia i sytuacje konfliktowe pomiędzy pracownikami, np. z powodu częstych zmian strukturalnych i niskich zarobków. Wielokrotnie – w różnych instytucjach państwowych –  dopominała się o przestrzeganie praw pracowniczych i poszanowanie ludzkiej godności. Od 2 lat aktywnie uczestniczy w pracach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, upominając się o rzetelną reformę służby zdrowia i poprawę funkcjonowania małych, powiatowych szpitali. Dba o rangę i prestiż zawodu pielęgniarki, corocznie organizując Święto Pielęgniarki i Położnej, promując ten trudny zawód w środowisku lokalnym...” 

Ksiądz Stefan Izydor Prusiński
O nadanie tytułu Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego wystąpiła grupa radnych powiatowych: Andrzej Cześnik, Małgorzata Korpolińska, Dariusz Twardowski, Kamil Różański,, Sławomir Krystek, Mariusz Turalski, Jarosław Ocicki, Zbigniew Kopczyński oraz Juliusz Gorzkoś. 
„Ksiądz Stefan Izydor Prusiński urodził się 3 kwietnia 1930 roku w Cieszkowie Starym. W sierpniu 1967 roku przyszedł na probostwo w Borkowie Kościelnym. Posługę kapłańską w tej parafii pełni od 51 lat. Fakt ten jest ewenementem w skali nie tylko dekanatu sierpeckiego, diecezji płockiej, ale także całej Polski. Ksiądz Stefan Prusiński w latach 1987-1998 był wicedziekanem dekanatu sierpeckiego, a od 1998 roku jest duchownym tegoż dekanatu. W roku 1996 został kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiaty Pułtuskiej. Najpiękniej jednak o człowieku świadczą jego czyny. Ksiądz Stefan Prusiński przyczynił się do rozkwitu parafii Borkowo. W latach siedemdziesiątych skromny, nie w pełni urządzony kościół borkowski stał się zadbany i piękny, pobudowano dzwonnicę, nową plebanię, poddano renowacji budynki gospodarcze, ogrodzono cmentarz i wzniesiono na nim kapliczkę, utwardzono drogę wiodącą od trasy numer 10 do kościoła. Życzliwy ludziom, uczynny, pracowity, spokojny, rzeczowy rychło zdobył zaufanie i szacunek parafian. To zaufanie pogłębiło jego zalety jako gospodarza parafii. Ale oprócz obiektów architektonicznych zbudował i umacniał wiarę w Pana Boga i wartości, udzielił wielu sakramentów mieszkańcom powiatu sierpeckiego. Na emeryturze zaczął realizować jeszcze jedno niepospolite dzieło, zaczął pisać książki. Ksiądz kanonik Stefan Prusiński to mieszkaniec powiatu sierpeckiego, pracujący z wielką pasją i oddaniem dla jego mieszkańców. Jest zaangażowany, skuteczny i innowacyjny, nie tylko w badaniu historii powiatu, ale także w pracy na rzecz drugiego człowieka. Słowa świętego Jana Pawła II oddają w pełni zasługi księdza Stefana Prusińskiego w budowaniu wartości mieszkańców ziemi sierpeckiej: „kapłaństwo to powołanie do miłości. To ona rodzi wierność Bogu i jest źródłem służby drugiemu człowiekowi”.

Dariusz i Jakub Mroczkowscy
Starosta Mariusz Turalski wystąpił z wnioskiem do Rady Powiatu w Sierpcu o nadanie tytułu Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego za zasługi dla rozwoju i promocji powiatu dla Dariusza Mroczkowskiego i Jakuba Mroczkowskiego, sędziów piki ręcznej na szczeblu centralnym. 
„Dariusz Mroczkowski oraz Jakub Mroczkowski to bracia, rodowici sierpczanie. Z sierpeckim szczypiorniakiem związani od najmłodszych lat. Od drużyn juniorskich po drużynę seniorów byli związani z jednym klubem – Kasztelan Sierpc. Sympatię do piłki ręcznej zaszczepił im tata Zbigniew Mroczkowski. Po zakończeniu kariery zawodniczej postanowili nie rozstawać się z ukochaną dyscypliną i zdecydowali się na spróbowanie swoich sił w sędziowaniu piłki ręcznej. Od 2005 roku są sędziami piłki ręcznej na szczeblu centralnym. W 2007 roku otrzymali nominację do sędziowania meczów piłki ręcznej drużyn biorących udział w najwyższej klasie rozgrywkowej, tj. superlidze kobiet i mężczyzn. Sędziują na terenie całej Polski. Ponadto biorą udział w wielu turniejach organizowanych w Polsce (międzynarodowych i międzypaństwowych). Podczas swojej kariery sędziowskiej prowadzili już kilka ważnych spotkań, np: mecz o złoty medal mistrzostw Polski kobiet, o brązowy medal mistrzostw Polski mężczyzn, o brązowy medal mistrzostw Polski kobiet, czy Final Four pucharu Polski kobiet i mężczyzn. Obecnie sędziują Ligę Zawodową Mężczyzn. Mecze są transmitowane przez stację nSport. Podczas sędziowania meczów w różnych miastach Polski starają się promować miasto i powiat sierpecki.

Kolejne nagrody
Po krótkim występie wokalnym Kamili Jonczak – uczennicy Zespołu Szkół nr 1 – przystąpiono do wręczania okolicznościowych wyróżnień: „Przyjaciel i Superprzyjaciel Powiatu”. Starosta sierpecki ustanowił powyższe tytuły, mając na uwadze uhonorowanie zasług za działalność polityczną, gospodarczą oraz społeczną na rzecz rozwoju powiatu. Wśród wyróżnionych znaleźli się: m.in. burmistrz oraz wójtowie gmin powiatu sierpeckiego, przedsiębiorcy, a także parlamentarzyści i przedstawiciele władz państwowych.
Z kolei członek zarządu powiatu sierpeckiego Andrzej Cześnik wraz z panią prezes Anną Czachorowską w imieniu Stowarzyszenia Patriotyczno-Historycznego „Pamięć i Prawda” wręczyli statuetki Józefa Piłsudskiego wszystkim, którzy przyczynili się do powstania pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego, którego odsłonięcia dokonano 11 listopada 2018 roku.
Na zakończenie części oficjalnej przewodniczący Rady Powiatu Juliusz Gorzkoś wzniósł toast za pomyślność ziemi sierpeckiej w 2019 roku.

MaK

Zdjęcia (5)

Podziel się:
Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu SIERPC24 z siedzibą w Sierpcu jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe