ABSOLUTORIUM BEZ WOTUM ZAUFANIA

  • 03.07.2019, 11:11 (aktualizacja 03.07.2019, 11:15)
  • MaK
ABSOLUTORIUM BEZ WOTUM ZAUFANIA
W czwartek 27 czerwca odbyła się X Sesja Rady Powiatu. Po raz pierwszy poprowadził ją nowo wybrany przewodniczący Przemysław Burzyński. W obradach uczestniczyło 16 radnych, co stanowiło kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Nowe rozdanie - pierwsze zaskoczenie
Na wstępie obrad radni przyjęli uchwałę dotyczącą przyjęcia rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego pana Zbigniewa Kopczyńskiego, po czym przystąpili do wyboru nowego wiceprzewodniczącego. Członkowie klubu PSL zgłosili kandydaturę radnego Sebastiana Szczypeckiego. W wyniku tajnego głosowania okazało się, że radny Szczypecki nie uzyskał wymaganej większości. Wobec ośmiu głosów za i ośmiu wstrzymujących się radni nie powołali go na stanowisko. Tajemnicą poliszynela jest fakt, że radny Szczypecki nie uzyskał wymaganej większości wobec absencji Juliusza Gorzkosia, którego głos zapewne przesądziłby o wyborze. A tak mamy wakat na tym stanowisku. To pierwsza wpadka niedawno uformowanej grupy radnych, którzy na poprzedniej (zwyczajnej) sesji doprowadzili do wyboru Przemysława Burzyńskiego na przewodniczącego Rady. Nasuwa się zatem pytanie, czy wynika ona z rozpoczętego sezonu urlopowego, niedyspozycji zdrowotnej, czy też z „kruchości” niedawno przecież stworzonej koalicji. Poza tym wiemy już, jak bardzo ważna jest obecność podczas obrad.

Pytania konkursowe i... loty na Marsa?
Dość kontrowersyjna okazała się kwestia związana z pismem naczelnej pielęgniarki sierpeckiego szpitala w sprawie odmowy nawiązania stosunku pracy. Przewodniczący pokrótce wyjaśnił, że pismo dotyczy konkursu na stanowisko naczelnej pielęgniarki. Do konkursu zgłosiły się 4 osoby. Dwie z nich zostały odrzucone z uwagi na niespełnienie wymogów. Komisja konkursowa składająca się z 9 osób dokonała wyboru jednej z kandydatek. Zgodnie z procedurą przez 14 dni od daty wyboru można było składać odwołania. 12 czerwca nowo wybrana pielęgniarka naczelna została poinformowana przez pana dyrektora SPZ ZOZ o odmowie nawiązania stosunku pracy. Pismo adresowane było także do przewodniczącej komisji konkursowej. Przewodniczący Burzyński poinformował, że dyrektor nie poczekał na stanowisko przewodniczącej komisji i ogłosił kolejny konkurs.
- Uważam, że osoba, która do tej pory była naczelną pielęgniarką, nie sprostała wymaganiom. W ostatnim czasie były dwa wystąpienia ze strony związków zawodowych i załogi o niekompetencji naczelnej pielęgniarki. Dlatego uznałem, że ta procedura będzie dalej prowadzona. W mojej ocenie jest to osoba, która nie potrafi pracy pielęgniarskiej odpowiednio nadzorować, jest to osoba, która skonfliktowała personel pielęgniarski, nie potrafi panować nad kosztami - poinformował dyrektor SPZ ZOZ Robert Makówka.
Ponadto pan dyrektor wniósł także kilka uwag dotyczących samej procedury wyboru naczelnej pielęgniarki, procedury, która jego zdaniem nie pozwalała sprawdzić kompetencji kandydatów.
- Na konkursie padły tylko dwa pytania. Bardzo ogólne. Równie dobrze uważam (przepraszam, że trochę sobie zakpię), można było zapytać na tym konkursie, co kandydat sądzi o lotach na Marsa... - kontynuował dyrektor.  
Zdaniem dyrektora zbyt małą wagę przywiązano do tematu organizacji i radzenia sobie z problemami sierpeckiej placówki. 

Podwójny rocznik i rekrutacja
Z kolei starosta Mariusz Turalski zabrał głos w temacie oświaty. Z wystąpienia starosty dowiedzieliśmy się m.in., że trwa rekrutacja do szkół średnich. W tym roku istniała duża obawa, że szkoły będą miały ogromny problem z przyjęciem wszystkich chętnych. W wyniku reformy edukacji w naborze do szkół średnich biorą udział dwa roczniki (absolwenci gimnazjów oraz szkół podstawowych). Do Liceum Ogólnokształcącego na dzień 27 czerwca wpłynęły 283 podania o przyjęcie. Analogicznie rok wcześniej były 93 podania. W szkole planowane jest zorganizowanie 6 klas, choć bardzo możliwe, że dojdzie także siódmy oddział.  Zamierza się otworzyć klasy między innymi o profilu robotyka oraz o kierunku humanistyczno-prawnym. W przypadku Zespołu Szkół nr 1 wpłynęło 530 podań. W porównaniu z poprzednim rokiem jest to wzrost o 241. Szkoła planuje zorganizowanie 10-11 oddziałów. Warto dodać, że deklarację dotyczącą pierwszego wyboru dokonało aż 383 uczniów. Podobnie dużym zainteresowaniem cieszy się Zespół Szkół nr 2. Rok temu chęć nauki w tej placówce wyraziło 185 uczniów. W tym roku na biurko pani dyrektor trafiło 440 podań. Planowane jest utworzenie dziewięciu lub dziesięciu klas. Listę uczniów przyjętych do szkół średnich poznamy 25 lipca o godzinie 12:00. Starosta podkreślił także, że zarząd dokłada wszelkich starań, by wszystkie szkoły funkcjonowały w formule jednozmianowej, zaś zajęcia kończyły się najpóźniej około godz. 16:00. Czy rację będzie miał starosta twierdząc z dużym zadowoleniem, że to wyraźny progres, czy okaże się, że ów progres można nazwać zwyczajnym przepełnieniem, przekonamy się już we wrześniu.

Wnioski, dotacje, zwroty...
Wicestarosta Jarosław Ocicki poinformował zgromadzonych, że pani dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie złożyła wniosek o dofinansowanie remontu hali, łazienek, zakup sprzętu na kwotę 330 tys. zł. Istnieje możliwość otrzymania 80% dotacji. Zarząd złożył także do Funduszu Dróg Samorządowych Wojewody m.in. wnioski o dofinansowanie remontu dróg. Obejmują one przebudowę dróg Żochowo-Gójsk, ulicy Konstytucji 3 Maja oraz drogi Gójsk-Podlesie. Wicestarosta zaznaczył, że nie wiadomo, czy te środki zostaną przyznane. Jeśli jednak zapadnie pozytywna decyzja, można liczyć na zwrot w wysokości od 50% do 80%. W dalszej części wystąpienia pan Ocicki skupił się na sytuacji sierpeckiego szpitala. (sprawa szpitala czyt. na stronie 8)

Zarząd bez wotum zaufania...
Po raz pierwszy zgodnie z przepisami przygotowano raport o stanie powiatu za 2018 rok. Zdaniem radnych opozycji raport jest dokumentem bardzo obszernym i nie zawiera wytycznych na przyszłość. Stanowi zaś tylko powielenie już podjętych uchwał. Zdaniem radnego Laskowskiego każdy raport powinien zawierać także dobre i złe strony. Powinien obejmować elementy, z których jasno dowiemy się, co należy robić w pierwszej kolejności. Raport w takim kształcie, według Jana Laskowskiego, jest nie do przyjęcia. Radni opozycji wstrzymali się od głosu. Zgodnie z porządkiem obrad punkt dotyczący raportu o stanie powiatu za 2018 rok był połączony z uchwałą dotyczącą wotum zaufania dla Zarządu Powiatu. Radni stosunkiem głosów 8 za, przy 8 wstrzymujących się nie podjęli uchwały. Zarząd pozostaje zatem bez wotum. Co to oznacza w praktyce? Zgodnie z obowiązującą ustawą niepodjęcie uchwały o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania. Zatem nieudzielenie przez sierpecką Radę Powiatu wotum zaufania Zarządowi Powiatu jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie tegoż Zarządu. Zgodnie z ust. 11 ustawy rada powiatu rozpoznaje sprawę odwołania zarządu z nieudzielenia wotum zaufania na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia zarządowi wotum zaufania. Rada powiatu może odwołać zarząd większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady. Biorąc pod uwagę „aktualny rozkład sił” w sierpeckiej Radzie, jest mało prawdopodobne, aby doszło do odwołania Zarządu.

...ale z absolutorium
Zupełnie inny wynik głosowania zanotowano w przypadku rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i wykonania budżetu za rok 2018. Wobec analizy i pozytywnej opinii wydanej prze Regionalną Izbę Obrachunkową radni stosunkiem głosów 13 za przy 3 wstrzymujących się podjęli powyższą uchwałę. Odrębne zdanie wyraził natomiast były starosta Jan Laskowski, który zadeklarował, że wstrzyma się od głosu z uwagi na fakt, że obecny Zarząd ewidentnie źle potraktował poprzedni i cytując, „sposób zachowania i przedstawiania wszystkiego odwrotnie jak to było” nie upoważnia go do poparcia uchwały. Do głosu radnego Laskowskiego przyłączył się Wojciech Rychter, który stwierdził, że w ubiegłym roku na terenie naszego powiatu wykonano wiele inwestycji na kwotę 18 milionów złotych. W bieżącym roku mimo upływu 6 miesięcy po stronie inwestycji figuruje jedynie przetarg na modernizację szpitala na kwotę 3,5 mln zł. oraz na przebudowę ul. Świętokrzyskiej. Naturalną konsekwencją podjęcia poprzedniej uchwały było udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu. Wynik głosowania 10 za i 6 wstrzymujących się.
Kolejna sesja Rady Powiatu odbędzie się prawdopodobnie 6 lub 8 lipca.

MaK
Podziel się:
Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu SIERPC24 z siedzibą w Sierpcu jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe