Obradowali 6 godzin

  • 03.07.2019, 11:24 (aktualizacja 03.07.2019, 11:30)
  • SK
Obradowali 6 godzin
Już na początku sesji przed przyjęciem porządku obrad radna Barbara Gil złożyła dwa wnioski formalne, które wywołały dość długą dyskusję. W dalszej części Jarosław Perzyński zapoznał radnych z prawie 100 stronicowym raportem o stanie gminy, jak również poddano głosowaniu uchwałę o udzieleniu wotum zaufania burmistrzowi.

W pierwszym wniosku Barbara Gil wnosiła o zdjęcie z porządku XIII Sesji Rady sprzedaży działek za torami. Radna złożony wniosek uzasadniła tym, że mieszkańcy Sierpca chcą, żeby na tym terenie powstał dom opieki dla osób w podeszłym wieku. W drugim wniosku formalnym radna Barbara Gil wnioskowała o odwołanie ze stanowiska przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Sierpcu  radnej Joanny Szewczykowskiej. Wniosek uzasadniła tym, że radna Szewczykowska była w Komitecie Wyborczym burmistrza, nie jest zatem osobą niezależną, poza tym nie kieruje właściwie pracami Komisji, nie podejmuje prac albo sama podejmuje decyzje za Komisję. Ponadto radna dodała, że przewodnicząca nie podjęła działań w sprawie ZGKiM w Sierpcu. Barbar Gil poinformowała Radę, że zapytanie w sprawie ZGKiM skierowała do CBŚ, które to poinformowało radną, żę ową sprawą powinna zająć się prokuratura w Sierpcu. Prokuratura zaś poinformowała,że organem kontrolnym jest Rada Gminy i Miasta Sierpca. Wg radnej Barbary Gil radna Szewczykowska nie dba o sprawy mieszkańców miasta i jest „tarczą ochronną dla swojego kolegi burmistrza”.
Jarosław Perzyński zwrócił uwagę radnej Barbarze Gil, mówiąc, że składając wniosek, wykazała swoją nieznajomość dokumentów balistycznych miasta, a na działkach przeznaczonych na sprzedaż może powstać tylko zabudowa jednorodzinna, więc budowa jakiegokolwiek obiektu wyższej kubatury jest niemożliwa. Poza tym wymienił radnej tereny, na których tego rodzaju inwestycje mogą powstać. Burmistrz dodał, że odpowiedzialność za opiekę nad osobami starszymi leży w gestii powiatu.
W kolejnych słowach Jarosław Perzyński odniósł się do drugiego wniosku radnej, mówiąc, że „cieszy się”, że ma takich oddanych radnych, którzy donoszą na swój urząd do państwowych jednostek,  nie analizując dokumentów, które otrzymują. Zwrócił uwagę, że powielanie kłamstw, niepotwierdzonych informacji jest niesmaczne. Dodał „cieszę się, że jest Pani naszym przedstawicielem w CBŚ, CBA i innych organizacjach, które dbają o porządek w mieście ...” Z  racji faktu, iż przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  nie była obecna na sesji, do wypowiedzi poczuł się zobowiązany wiceprzewodniczący Artur Balcerowski, który podsumował, że stawiane zarzuty są na wyrost, a do społeczeństwa popłynęły same hasła na temat skarg i wniosków, nad którymi pracowała Komisja, oraz kolejny raz radna Barbara Gil zarzuca pełnienie funkcji przez innych radnych tylko z tego tytułu, że są z Komitetu Wyborczego burmistrza. Radny poczuł się obrażony, bo wg radnej Gil ci radni, którzy kandydowali z Komitetu burmistrza, są skorumpowani i nie są w stanie podejmować własnych decyzji.
-(...) „Ja się na to nie zgadzam”- podsumował radny Balcerowski.
Do rozmowy, która się wywiązała i wypowiedzi burmistrza odniósł się radny Jaworowski, który przyznał, że jest mu przykro, iż burmistrz „cieszy się”, że radni donoszą, dodał,  że jeśli radni nie mają pełnych informacji, to odnoszą się w celu ich uzyskania do innych instytucji w kwestii wyjaśnienia sprawy. Prosił o ważenie słów przez burmistrza. Do rozmowy włączył się kolejny radny, czyli Jerzy Stachurski, który jako przykład złego przepływu informacji lub jego braku  podał zmianę na stanowisku dyrektora ciepłowni. Powiedział, że radni dowiedzieli się o tym w kuluarach lub z gazety. Burmistrz kolejny raz powtórzył, że zawsze jest do dyspozycji radnych i jest gotów udzielić w każdej chwili wyjaśnień, jednak nikt się po takowe wyjaśnienia nie zgłosił. 
Podczas głosowania nad wnioskami radnej Gil pierwszy wniosek za zniesieniem z punktu obrad sprzedaży działek został odrzucony 8 głosami. Zanim radni oddali głos, radny Rudowski zwrócił się do Barbary Gil o wycofanie wniosku, skoro nie ma samej zainteresowanej, czyli radnej Joanny Szewczykowskiej. Radna Gil uznała, że to jest to sesja przed wakacjami i sprawa powinna być teraz rozstrzygnięta. Radni podjęli głosowanie, wynikiem którego wniosek jednak nie wszedł pod obrady. 

RAPORT
Po przedstawieniu przez burmistrza raportu o stanie Gminy i Miasta Sierpca za 2018 rok miedzy radnymi i burmistrzem wywiązała się dość emocjonująca debata. Szczegółowy opis jej przebiegu wraz ze streszczeniem raportu opublikujemy w najbliższym wydaniu Kuriera Sierpeckiego. 

Wotum zaufania, RIO i sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Po wysłuchaniu raportu o stanie Gminy i Miasta Sierpca oraz debacie radni uchwałą udzielili burmistrzowi Jarosławowi Perzyńskiemu wotum zaufania. Podczas głosowania od głosu wstrzymał się radny Wojciech Jaworowski, zaś przeciw była Barbara Gil.

W dalszej części obrad skarbnik miasta przedstawiła Radzie sytuację finansową  na koniec 2018 roku. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2018 rok obejmowało dochody miasta, które  wykonano w kwocie ponad 70 mln zł, dochody bieżące, które wpłynęły z podatków i opłat lokalnych w wysokości ponad 68 mln złotych, oraz dochody ze sprzedaży majątku, które miasto uzyskało w kwocie ponad 2 mln zł.
Wydatki natomiast zostały wykonane w kwocie 76 mln zł, bieżące osiągnęły ponad 65 mln zł, a majątkowe 16 mln, w tym wydatki niewygasające ponad1mln.

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię w sprawie przedłożonych przez burmistrza sprawozdań z wykonania budżetu za 2018 rok. Również Komisja Rewizyjna w złożonym protokole zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu miasta za rok 2018. Jednocześnie przewodniczący Komisji złożył wniosek o udzielenie absolutorium burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu. Komisja podczas głosowania jednogłośnie przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium burmistrzowi. Jarosław Perzyński otrzymał od radnych wotum zaufania.

Ponadto radni przyjęli uchwałę  w sprawie zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkole lub w przedszkolu prowadzonym przez Gminę i Miasto Sierpc.   W przypadku dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli sytuacja nie uległa zmianie. Zmiana nastąpi od września w szkołach podstawowych. Zaproponowany potrójny przedział obejmuje dyrektorów, którzy kierowali szkołą liczącą do 12 oddziałów i tu pensum jest na poziomie 7/18, a w przypadku gdyby szkoła liczyła od 12 do 24 oddziałów, nastąpi redukcja pensum do poziomu 5/18, zaś w przypadku dużych szkół podstawowych pensum schodzi do poziomu 3/18. 

Końcowe punkty porządku obrad to uchwały dotyczące bezprzetargowych sprzedaży kilku nieruchomości oraz nadanie nazw nowo powstałym ulicom w mieście, czyli ul. Kalinowej i ul. Magnackiej. 

SK

Zdjęcia (1)

Podziel się:
Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu SIERPC24 z siedzibą w Sierpcu jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe